اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی شمشیری

مدیریت دفاعی معاون هماهنگ‌کنندۀ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

defamoghadassndu.ac.ir

سردبیر

غلامحسین نیکوکار

مدیریت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

nikookargmail.com

دبیر تخصصی

هادی نهادی

مدیریت منابع انسانی مدیر پژوهش پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

hadi.nahadigmail.com
021-26754432

مدیر داخلی

مهدی اعظم نبوی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پژوهشگر پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

mahdi.aazamnabavimodares.ac.ir
021-26754432
0000-0003-3656-4820

اعضای هیات تحریریه

علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hdstudiesdsrc.ir

بهرام بیات

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه ناجا

bahram.bayatgmail.com

مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

mpdalzahra.ac.ir

قاسم حسنی

امنیت ملی دانشیار گروه تهدیدات و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین

ghasem.hasanigmail.com

غلامعلی رشید

جغرافیا استادیار جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

gha.rashidgmail.com

محمد جواد سبحانی فر

مدیریت سیستم ها دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

sobhanifargmail.com

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mojsadatigmail.com

غلامرضا علاماتی

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

alamatigmail.com

سعید قدیمی

شیمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

ghadimigmail.com

بهمن کارگر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم انتظامی امین

kargargmail.com

محمد حسن نامی

جغرافیا دانشگاه علوم و فنون فارابی

namigmail.com

غلامحسین نیکوکار

مدیریت دانشگاه جامع امام حسن علیه السلام

nikookargmail.com

محمد یزدی

زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

yazdigmail.com